RGS

RGS is het grootboekrekeningschema dat is gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. RGS is een samenwerking tussen koepelorganisaties van accountants, software ontwikkelaars en de overheid. ‘RGS creëert uniformiteit voor data-analyse en toekomstperspectief’

Zonder een duidelijk grootboekrekeningschema is het veel en precies werk om een referentie grootboekrekeningschema toe te voegen, waardoor alle financiële rapportages er in 1 keer automatisch uitkomen. Advies is dan ook om dit door de boekhouder van de gefailleerde te laten doen.