E-Auditing (computer-assisted auditing)

Wereldwijd wordt zwaar ingezet op e-Auditing. Zeker nu de positieve resultaten van een dergelijke aanpak in landen als Portugal, Brazilië en Mexico bekend zijn. Landen die ooit achterliepen, maar nu voorop. Om e-auditing te kunnen realiseren moet je eerst twee dingen organiseren: standaardisering van het grootboekrekeningschema én standaardi-sering van gegevensuitwisseling tussen administratieve systemen. Het btw-gat… Read more E-Auditing (computer-assisted auditing)