Auditfiles en gealgoritmiseerde belastingcontroles

Alleen bij verwerking inkomstenbelasting loopt Nederland nog voorop. Dankzij renseignementen krijgt de Belastingdienst de vooringevulde aangifte goed gevuld.  De gegevens van de circa 7 miljoen loonstrookjes in ons land worden keurig door het beperkte aantal salarisverwerkers aangeleverd middels de XML Auditfile Salaris (XAS) die betrekking heeft  op het uitwisselen van salarismutaties. De Belastingdienst gebruikt XAS, zal XAS gaan gebruiken, bij het geautomatiseerd controleren van de loonadministratie van ondernemingen. Het worden dus gealgoritmiseerde belastingcontroles. Kijk je toch direct anders aan tegen de problemen met de reorganisatie van de Belastingdienst waar de tweede kamer nu zo druk mee is.

Maar bij de indirecte belastingen loopt Nederland inmiddels zwaar achter. Dit terwijl internationaal al lang bewezen is dat belasting op uitgaven als rechtvaardiger ervaren wordt dan belasting op inkomen. Één van de aanbevelingen van de OESO aan Nederland, het nieuwe kabinet, is dan ook om de directe belastingen te verlagen en de compensatie te zoeken bij de indirecte belastingen. Technisch en organisatorisch is de Belastingdienst hier al lang klaar voor, maar er is dringend steun van de politiek, wetgeving, nodig om af te dwingen dat de leveranciers van boekhoudapplicaties de Auditfiles goed vullen én dat de gebruikers daarvan zich bij de inrichting van hun grootboek aan regels, standaarden, houden. Ook die standaard staat al, in de vorm van het RGS, het referentiegrootboekschema. Standaardisatie die een zegen is voor het MKB, dat in aantallen toch het grootst is. Werk voor concerns als Philips, Shell etc., maar die hebben dat werk toch al omdat ze in veel buitenlanden zitten waar de locale wetgevingen dat gewoon voorschrijven.

Sowieso veroorzaakt het gebrek aan harmonisatie al hoofdpijn voor multinationals
Belastingadministraties verschillen in hun eisen aan hoe BTW / GST-gegevens moeten worden opgeslagen, gearchiveerd en verzonden. Sommigen vereisen belastingbetalers om speciale fiscale auditdossiers (zoals de SAF-T) te onderhouden, terwijl anderen toegang vragen tot de belastingplichtige ERP-systemen of regelmatige gegevens door belastingbetalers gebruiken.
Velen gebruiken een combinatie van deze gegevensbronnen. De verschillen tussen e-audit praktijken en gegevenswetgeving in verschillende landen maken het moeilijk voor internationale bedrijven om data praktijken te standaardiseren. Zelfs in de EU worden de btw-wetten geharmoniseerd, waarbij elke lidstaat zijn eigen regels heeft.

In landen zoals Mexico en Brazilië volgt de fiscus zakelijke transacties op de voet en analyseren softwareprogramma’s de zo verkregen gegevens. Het gevolg is dat bedrijven hun belastingen beter betalen.

Het grootste bijkomende voordeel is dat BTW-fraude eindelijk eens effectief aangepakt kan worden. Digitale belastingautoriteiten kunnen snel reageren, doordat bedrijven en instellingen als het ware doorlopend belastingaangifte doen. Wat een goede mogelijkheid biedt om carrouselfraude met de teruggave van btw te bestrijden. De plegers hiervan profiteren ervan dat de fiscus nu bijna altijd achter de feiten aanloopt. En dat zet zoden aan de dijk, want de schade van de btw-fraude binnen de EU wordt geschat op € 50 mrd per jaar. Kan je toch mooi politiek de goede sier maken door de directe belastingen te verlagen.

Iedereen zal het met me eens zijn dat een navigatiesysteem veiliger, efficiënter en handiger is dan het door mij destijds veel gebruikte 10.000 stratenboek van de Shell. Maar, je had daarvoor eerst het Global Positioning System (GPS) nodig. Voor een efficiënte, effectieve en eerlijke belastingheffing heb je standaardisatie nodig. Technisch en organisatorisch geen probleem, wat ontbreekt is regelgeving en de politieke wil om die af te dwingen. Daar vaart iedereen wel bij, behalve dan misschien de belastingfraudeurs.

Voor wat betreft de internationale ontwikkelingen zijn er nu al erg veel landen die op ons voor liggen dankzij daadkrachtige politici met visie. Zie bijgaande infographic.

Geef een reactie