LIQUIDITEITSPROGNOSE

LIQUIDITEITSPROGNOSE NAAR EEN HOGER PLAN

Een liquiditeitsprognose staat nooit op zichzelf maar is altijd een onderdeel van het grotere geheel aan financiële managementrapportages. De samenhang tussen exploitatie – balans – kasstromen moet altijd worden gerespecteerd. Recentelijk hadden wij een case waarbij er maandelijks een geconsolideerde liquiditeitsprognose gemaakt moest worden op de administraties van 7 vennootschappen. 4 daarvan hielden hun administratie bij in Microsoft Dynamics NAV en 3 in Exact Globe. De maandelijkse productie van de liquiditeitsprognose was erg tijdsintensief en foutgevoelig.

Wij hebben de Auditfiles van alle vennootschappen over alle jaren ingelezen en de boekhouders van de vennootschappen hebben een verwijzingstabel aangeleverd waarbij de grootboekrekeningen naar een, voor deze bedrijven, uniform grootboekrekeningschema zijn gebracht.

Waarna wij een liquiditeitsoverzicht volgens de indirecte methode, ook wel kasstroomoverzicht of “staat van herkomst en besteding der middelen” genoemd, vanuit het grootboek gebouwd hebben. De boekhouders van de diverse bedrijven zorgen dat alles ingeboekt is aan het einde van de maand en produceren 1 Auditfile per werkmaatschappij die ze opsturen naar de Medewerker Intensief Beheer. Die leest ze in en heeft vervolgens onmiddellijk de geconsolideerde liquiditeitsprognose. De geconsolideerde liquiditeitsprognose: Ja. Een ander goed besluit was namelijk om nog 1 extra administratie aan te maken en alle Intercompany-transacties via die boekhouding te leiden.

Geef een reactie