E-Auditing (computer-assisted auditing)

Wereldwijd wordt zwaar ingezet op e-Auditing. Zeker nu de positieve resultaten van een dergelijke aanpak in landen als Portugal, Brazilië en Mexico bekend zijn. Landen die ooit achterliepen, maar nu voorop. Om e-auditing te kunnen realiseren moet je eerst twee dingen organiseren: standaardisering van het grootboekrekeningschema én standaardi-sering van gegevensuitwisseling tussen administratieve systemen. Het btw-gat… Read more E-Auditing (computer-assisted auditing)

Auditfiles en gealgoritmiseerde belastingcontroles

Alleen bij verwerking inkomstenbelasting loopt Nederland nog voorop. Dankzij renseignementen krijgt de Belastingdienst de vooringevulde aangifte goed gevuld.  De gegevens van de circa 7 miljoen loonstrookjes in ons land worden keurig door het beperkte aantal salarisverwerkers aangeleverd middels de XML Auditfile Salaris (XAS) die betrekking heeft  op het uitwisselen van salarismutaties. De Belastingdienst gebruikt XAS, zal XAS… Read more Auditfiles en gealgoritmiseerde belastingcontroles

LIQUIDITEITSPROGNOSE

LIQUIDITEITSPROGNOSE NAAR EEN HOGER PLAN Een liquiditeitsprognose staat nooit op zichzelf maar is altijd een onderdeel van het grotere geheel aan financiële managementrapportages. De samenhang tussen exploitatie – balans – kasstromen moet altijd worden gerespecteerd. Recentelijk hadden wij een case waarbij er maandelijks een geconsolideerde liquiditeitsprognose gemaakt moest worden op de administraties van 7 vennootschappen.… Read more LIQUIDITEITSPROGNOSE

Overzicht

Structuren Wie kent het niet? Een holding- structuur. Het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Binnen het door ons gebouwde model kunnen alle Auditfiles van alle gelieerde vennoot-schappen over alle jaren ingelezen worden en kan er met een simpele muisklik naar de details gegaan worden. Vanuit het overzicht naar inzicht.